مجری آموزش دوره های تاسیسات با اعطای گواهینامه فنی حرفه ای

آموزشگاه فنی حرفه ای تجهیزبنا مجری آموزش دوره های تاسیسات شامل: کولراسپیلت و پکیج دیواری و ..

آموزش کولر اسپیلت و پکیج دیواری

 

  اخبار و رویدادها
دوره آموزش کولراسپیلت با گواهینامه فنی و حرفه ای
ثبت نام دوره آموزش کولراسپیلت.شامل نصب ، راه اندازی و عیب یابی با اعطای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای آغاز شد .تلفن ثبت نام :01333131284
شنبه 27 مرداد 1397  15:12:3
دوره آموزش پکیج دیواری با گواهینامه فنی و حرفه ای
ثبت نام دوره آموزش حرفه ای پکیج گازی دیواری شامل نصب،راه اندازی و عیب یابی با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای آغاز شد.تلفن ثبت نام :01333239666
پنجشنبه 25 مرداد 1397  15:13:17
دوره آموزش تعمیرکار لوازم گازسوز با مدرک فنی حرفه ای
آموزش تعمیرکار لوازم گازسوز خانگی با اعطای مدرک فنی حرفه ای جهت تاسیسات کاران.تلفن ثبت نام 01333239666
چهارشنبه 20 تير 1397  23:32:23