دوره سیستم سردکننده ساختمان

دوره آموزشی سیستمهای سردکننده ساختمان 


سیستمهای سرد کننده نظیر یونیت اسپیلتها و چیلر های تراکمی از جمله تجهیزات سرمایشی ساختمانهای مسکونی و تجاری میباشند.این دوره آموزشی نحوه انتخاب و نصب و تعمیر این تجهیزات سرمایشی را مورد بررسی قرار میدهد .سرفصلهای آموزشی این دوره عبارت است از :

  • توانایی تعیین شرایط طرح داخل و خارج و استفاده از نمودار مشخصه هوا  
  • توانایی محاسبه و برآورد بار سرمایشی ساختمان 
  • توانایی طراحی ومحاسبه سیستم های سرمایشی نظیر انواع یونیت اسپیلت و کولر گازی و ... 
  • توانایی تعیین تجهیزات سرمایش تبخیری در ساختمان 

دوره سیستم های سرمایشی

  • توانایی محاسبه ضخامت عایق
  • توانایی بکار گیری نرم افزار کریر جهت محاسبه بار سرمایشی
  • توانایی بکار گیری ملاحظات مقررات ملی ساختمان در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی