دوره آزمون نظام مهندسی-مکانیک

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی ویژه رشته مکانیک
شامل :

آشنایی با مباحث مقررات ملی ساختمان مرتبط با آزمون

تدریس تمامی مطالب مورد نیاز جهت آزمون نظام مهندسی بر اساس ویرایش سال 92 مقررات ملی ساختمان (آخرین ویرایش )

آموزش نکات تستی جهت پاسخ دهی سریع به سوالات

حل کلیه تستهای آزمونهای نظام مهندسی گذشته وهمچنین حل تست های تالیفی بمنظور تکمیل مطالب

دوره آماادگی آزمون پایه سه مکانیک

* مطابق آخرین ضوابط سازمان نظام مهندسی ساختمان  *

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری دوره با شماره
01333239666 تماس حاصل فرمایید