دوره نقشه کشی گاز با اتوکد

دوره آموزش ترسیم نقشه های گازرسانی خانگی با اتوکـد

                          ** با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای **
سر فصلهای آموزشی دوره :

آشنایی با اصول سایزینگ در نقشه های گاز رسانی
آشنایی با محیط کار و دستورات مورد نیاز در اتوکد
آشنایی با روش ترسیمه پلان ساختمان در محیط اتوکد

اموزش نقشه کشی گاز با اتوکد

آشنایی با روش ترسیم ایزومتریک نقشه گاز در محیط اتوکد مطابق نحوه استقرار و چاپ نقشه ها در فرمت استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان 

** با انجام چندین پروژه مسکونی شامل ویلایی و آپارتمان و غیر مسکونی شامل کارگاههای تجاری **

آموزش ترسیم نقشه گاز با اتوکد

**با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای** 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری دوره با شماره
01333131284 تماس حاصل فرمایید.