دوره آموزش مشعل های گازسوز

دوره آموزش مشعل گاز سوز
با اعطای گواهینامه فنی وحرفه ای

مشعل (burner) دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا و سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می کند که در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید شده که از راه دود کش خارج می شود. 

 سر فصلهای دوره شامل :

 سرفصلهای دوره شامل :

آشنایی با  انواع مشعلهای گازسوز و نحوه انتخاب مشعل جهت موتورخانه های خانگی و صنعتی و تجاری واداری 

توانایی آنالیز اجزای مشعل های گازسوز قطعات کنترلی ،مکانیکی و سنسورهای برقی نظیر پرشر هوا و گاز

دوره مشعل گازی

توانایی بکار گیری مفاهیم سوخت و آماده سازی سوخت برای مشعل

آشنایی با خازن راه انداز فن و ترانس و الکترود جرقه و میله یون و مدار برق رله کنترلی مشعل

آموزش مشعل گازی

آشنایی با شیر برقی آرام باز شوی مدار گاز مشعل  

آموزش مشعلهای تک مرحله ای

آشنایی با مراحل عیب یابی مشعلهای گاز سوز تک مرحله ای

آشنایی با مدار لوله کشی گاز و نحوه سایزینگ خط لوله گاز مشعل در موتورخانه