نقشه کشی تاسیسات با اتوکد

دوره آموزشی ترسیم نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان با اتوکد

شامل :

آشنایی با نرم افزار اتوکد ومحاسبات اولیه جهت ترسیم نقشه های مکانیکی

ترسیم نقشه های مربوط به گرمایش ساختمان

ترسیم نقشه های آبرسانی

ترسیم نقشه های فاضلاب  

ترسیم نقشه های رایزر دیاگرام و فلو دیاگرام 

ترسیم نقشه های سیستمهای سرمایشی ساختمان

                                      **     مطابق آخرین ضوابط سازمان نظام مهندسی ساختمان **

**با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای **