دوره آموزش استاندارد 14254

موسسه آموزشی تجهیز بنا برگزار می نماید:

دوره آموزش استاندارد 14254-تعیین شاخص و معیار مصرف انرژی ساختمانهای غیرمسکونی 

(اداری و صنعتی)

شامل :

هدف و دامنه کاربرد استاندارد

اصلاحات و تعاریف

آشنایی با روش تعیین شاخص مصرف انرژی سازمان و دستورالعمل برچسب انرژی

تعیین رده مصرف انرژی سازمان

محاسبه انرژی های مصرفی در ساختمان (روشنایی و گرمایش/سرمایش)

آشنایی با آخرین تجهیزات بهینه ساز مصرف انرژی در ساختمانهای اداری(روشنایی و گرمایش/سرمایش)

آشنایی با نرم افزار تعیین رده انرژی ساختمانهای غیر مسکونی

دوره آموزش استاندارد 14254

 مطابق آخرین ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران

با اعطای گواهینامه معتبر

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره آموزشی با شماره 01333239666 تماس حاصل فرمایید .