دوره آموزش استاندارد 14253

موسسه آموزشی تجهیز بنا برگزار می نماید:

دوره آموزش استاندارد 14253-تعیین شاخص و معیار مصرف انرژی

ساختمانهای مسکونی 

شامل :

هدف و دامنه کاربرد استاندارد

اصلاحات و تعاریف

آشنایی با روش تعیین شاخص مصرف انرژی سازمان و دستورالعمل برچسب انرژی

تعیین رده مصرف انرژی ساختمان 

محاسبه انرژی های مصرفی در ساختمان (روشنایی و گرمایش/سرمایش)

آشنایی با آخرین تجهیزات بهینه ساز مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی (روشنایی و گرمایش/سرمایش)

آشنایی با نرم افزار تعیین رده انرژی ساختمانهای مسکونی

آموزش استاندارد 14253

 مطابق آخرین ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران

با اعطای گواهینامه معتبر

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره آموزشی با شماره01333239666 تماس حاصل فرمایید .