دوره آموزش چیلر تراکمی

دوره آموزش چیلر سرمایشی تراکمی

سر فصلهای دوره آموزشی : 
توانایی محاسبه و برآورد سریع بار سرمایشی ساختمان 
توانایی با اصول کارکرد چیلر های تراکمی 

آموزش چیلر تراکمی

آشنایی با اجزای برقی و مدار برق و تجهیزات چیلر نظیر کمپرسور ،اواپراتور ،کندانسور وشیرانبساط 
آشنایی با سیستمهای کنترلر چیلر نظیر سنسور ها و عملگر های فلوسوئیچ ،آنتی فریز ،ترموستات ها و .... 

 

آموزش چیلر های  سرمایشی

نحوه تنظیم گاز مدار چیلر با اسیتفاده از فیلم های کمک آموزشی 
نحوه شار‍ژگاز چیلر با اسیتفاده از فیلم های کمک آموزشی 
نحوه واکیوم مدار سیکل چیلر و نحوه تعویض روغن مدار کمپرسور با استفاده از فیلم های کمک آموزشی 

آموزش چیلر

عیب یابی مدار کنترل و برق چیلر تراکمی 
 اصول عیب یابی مدار سرمایشی چیلر و تجهیزات جانبی آن 
آشنایی با اصول سرویس و نگهداری چیلر و برنامه ریزی جهت سرویسهای دوره ای 
دوره بصورت تئوری و عملی میباشد . 
زمان دوره :بصورت فشرده و عادی 
با ارائه گواهینامه معتبر 

تلفن تماس با بخش آموزش: 
01333239666