آموزش طراحی تاسیسات صنعتی

 دوره آموزش طراحی تاسیسات صنعتی

موسسه آموزشی تجهیز بنا با هدف افزایش سطح دانش فنی جهت مهندسان ،دانشجویان و تکنسین های بخش تاسیسات برگزار می نماید :
سر فصلهای آموزشی دوره :
آشنایی با شبکه توزیع بخار و کندانس 

آموزش طراحی تاسیسات صنعتی

توانایی محاسبه قطر لوله های بخار و کندانس 
کاربرد هوای فشرده در صنایع 
برآورد مصرف و محاسبه قطر لوله های هوای فشرده 
تعیین ظرفیت کمپرسورو درایر هوای فشرده 
تجهیزات موتورخانه صنعتی
آرایش و ابعاد موتورخانه های صنعتی 

آطراحی تاسیسات صنعتی

شبکه لوله کشی گاز صنعتی 
جزئیات لوله کشی گاز صنعتی 
مطابق آخرین ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
با اعطای گواهینامه معتبر 
موسسه آموزشی تجهیز بنا 
تلفن بخش آموزش :01333239666