دوره آموزش آبگرمکن دیواری

دوره آموزش نصب و اجرای آبگرمکن دیواری شامل :
- توانایی باز و بسته کردن قطعات آبگرمکن دیواری شمعک دار
- توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آبگرمکن دیواری بدون شمعک
باز و بسته کردن و سرویس اجزای رگلاتور آب در آب گرم کن بدون شمعک
شناخت رگلاتور گاز وبررسی تفاوت رگلاتور های گاز در آبگرم کن های شمعک دار 
و بدون شمعک

آموزش آبگرمکن دیواری

برد الکترونیک و اجزای برقی آن در آبگرمکنهای فن دار 
رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ و روش ثقلی

آموزش آبگرمکن دیواری فن دار

عیب یابی وتعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری
همراه با گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای 
دوره بصورت تئوری و کارعملی میباشد 
نحوه برگزاری:بصورت فشرده و عادی 
ثبت نام دوره جدید آغاز شد 
تلفن بخش اموزش و ثبت نام دوره:
01333239666
وبسایت :www.tajhizbana.net